Các cầu thủ bóng đá ĐTQG có phải đóng thuế TNCN từ các khoản tiền thưởng hay không?

Những ngày đầu tháng 12, dường như chưa bao giờ tôi thấy một Việt Nam đẹp đến vậy, đoàn kết đến vậy. Khắp mọi nẻo đường tràn ngập sắc đỏ của cờ đỏ Sao Vàng. ” Việt Nam vô địch”, chúng tôi cứ đùa nhau rằng, chỉ cần đọc câu thần chú này thì mọi chuyện đều có thể hóa giải. Người dân Việt Nam đã chờ đợi 10 năm để được hô to câu ” Việt Nam vô địch”. Và để đền đáp lại những sự cố gắng của các cầu thủ, Nhà nước và hàng trăm doanh nghiệp đã dành cho ĐTQG những mức tiền thưởng khổng lồ. Vậy những khoản tiền thưởng này các cầu thủ của chúng ta có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? mời các bạn cùng tìm hiểm qua bài viết sau đây của Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nôi nhé!

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội

c) Tiền thù lao dưới các hình thức

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức

đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền

e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng nêu rõ các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán đều phải đóng thuế TNCN, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các hội, tổ chức thuộc các tổ chức chín.h trị, tổ chức chí.nh trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo kỷ niệm chương, huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo bằng khen, giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền..

=>>> Như vậy, với những quy định nêu trên, đối với phần thưởng theo danh hiệu Nhà nước trao tặng hoặc thưởng trích từ Ngân sách nhà nước thì các cầu thủ ĐTQG Việt Nam sẽ không phải chịu thuế. Còn lại với các khoản thu nhập phát sinh từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phải chịu thuế . Tùy vào món quà, tùy hoàn cảnh trao tặng mới có thể căn cứ khai thuế chính xác

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!