Cách viết hóa đơn GTGT cho hàng biếu tặng

DVDN xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách viết hóa đơn GTGT cho hàng biếu tặng. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách viết hóa đơn GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn, Thời hạn kê khai, cách kê khai hóa đơn, Cách xử lý hóa đơn viết sai,mất, bỏ sót, Các mức phạt về hóa đơn,…

                                               Viết hóa đơn GTGT cho hàng biếu tặng 

Cách viết hóa đơn GTGT cho hàng biếu tặng

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
– Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Như vậy:

– Khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng (khách, hàng, công nhân viên …) Thì phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường.

– Nếu giá trị quà tặng từ 200.000 đồng trở lên thì Công ty phải lập riêng hóa đơn cho từng người, từng khách hàng được nhận. Trường hợp giá trị quà tặng dưới 200.000 đồng thì Công ty có thể lập chung một hóa đơn kèm theo bảng kê danh sách người lao động, khách hàng nhận quà tặng vào cuối ngày.

Theo Công văn 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục thuế:

“Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chaillease có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ).”

– Trao tặng VÀNG BẠC cho khách hàng phải xuất hoá đơn, kê khai thuế:

“Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty của Độc giả nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không có hoạt động kinh doanh vàng, có mua các sản phẩm vàng đã qua chế tác từ các tổ chức có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý để trao giải thưởng cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.”

(Theo Công văn 78927/CT-TTHT ngày 06/12/2017 của Cục thuế TP. Hà Nội)

Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng:

Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Ví dụ: Công ty DVDN tặng 2 máy tính cho khách hàng:

 Mẫu số: 01GTKT0/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 Ký hiệu: AA/20E
Số:    0000689
Ngày 28 tháng 1 năm 2020

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Doanh Nghiệp Hà Nội
Mã số thuế: 0108082417
Địa chỉ: Số nhà 15B, Ngõ 6 Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024.22.484.555         Số tài khoản:
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Thư
Tên đơn vị:  Công ty TNHH Long Tiến
(Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi: Khách hàng không lấy hoá đơn)
Mã số thuế: 0101645682
Địa chỉ: ……………
Hình thức thanh toán:……………. .Số tài khoản: ………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
1 Máy tính ACER Chiếc 2 8.000.000 16.000.000
 (Hàng cho biếu tặng không thu tiền)  ghi giá bán
Cộng tiền hàng:                                                                                          16.000.000
Thuế suất GTGT:   10%  ,         Tiền thuế GTGT:                                             1.600.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                          17.600.000
Số tiền viết bằng chữ:                                                            Mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng.

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Cách viết hóa đơn GTGT cho hàng biếu tặng

>>>>>>Xem thêm: Hóa đơn điện tử có đính kèm được bảng kê không?

 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!