11 LỖI VỀ “CHỮ KÝ” TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN SẼ BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO NẾU MẮC PHẢI?

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập vừa có hiệu lực đầu tháng 5, nhiều sai sót trong lĩnh vực kế toán sẽ bị phạt tiền, cùng với việc chữ ký không đúng với sổ đăng ký mẫu. Cụ thể, các hành vi ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; chứng từ chi tiền không ký theo từng liên… cũng sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng; nặng hơn thì mức phạt có thể lên đến 30 triệu đồng.

STT Hành vi vi phạm Mức phạt
1 Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện
theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền
Cảnh cáo
2 Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ;
ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và
người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không
đóng dấu giáp lai giữa các trang của sổ kế toán trên giấy
1-2 triệu đồng
3 Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ
chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt
buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế
trên phương tiện điện tử)
1-2 triệu đồng
4 Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê
không có đầy đủ chữ ký theo quy định
1-2 triệu đồng
5 Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn 3-5 triệu đồng
6 Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ
chức, cá nhân có liên quan theo quy định
3-5 triệu đồng
7 Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu
chữ ký
5-10 triệu đồng
8 Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ 5-10 triệu đồng
9 Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế
toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
5-10 triệu đồng
10 Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề
theo quy định
5-10 triệu đồng
11 Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán
20-30 triệu đồng

Sau khi quy định này có hiệu lực, nhiều ý kiến của những người hành nghề kế toán tỏ ra lo ngại vì có khoảng hơn 60 lỗi kế toán rất hay mắc phải được nhắc đến và phạt tiền. Trong đó, có nhiều lỗi được bổ sung chế tài vào Nghị định 41, đặc biệt lưu ý là lỗi chữ ký không thống nhất. Dưới góc độ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ, không có bộ phận kế toán chuyên hoặc thường phải thuê ngoài dịch vụ làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quý, năm thì có nguy cơ bị phạt hoặc bị cơ quan quản lý “làm khó” khi đến đợt thanh – kiểm tra.

Với những quy định về lỗi và mức phạt về lỗi chữ ký rõ ràng như vậy, đòi hỏi kế toán cần cẩn thận hết sức để tránh mắc phải những sai phạm kể trên.

Nguồn: Thư viện pháp luật 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!