Doanh nghiệp dùng hóa đơn mua của cơ quan thuế có phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử không?

Thời hạn bắt buộc chuyển đổi hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020 đang tới gần, nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế thắc mắc có cần phải chuyển đổi hóa đơn điện tử nữa hay không?

Trước thắc mắc trên, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn 44396/CT-TTHT vào ngày 1/6/2020 nhằm giải đáp chi tiết về vấn đề này cho Công ty TNHH Seas Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp khác đang sử dụng loại hình hóa đơn mua của cơ quan thuế nói chung.

Cập nhật Công văn 44396/CT-TTHT.

Doanh nghiệp dùng hóa đơn mua của cơ quan thuế có phải chuyển đổi sử dụng HĐĐT không?

Để giải đáp thắc mắc các doanh nghiệp hiện đang dùng hóa đơn mua của cơ quan thuế thì có cần chuyển đổi sang hóa đơn điện tử hay không, Cục Thuế TP Hà Nội đã đã căn cứ vào những quy định hiện hành để là rõ vấn đề: Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ, Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm làm rõ vấn đề này.

Doanh nghiệp dùng hóa đơn mua của CQT có phải chuyển đổi HĐĐT không?

Theo đó, khi căn cứ vào Khoản 3, Điều 35, Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì từ 01/11/2018 – 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số Nghị định số vẫn còn hiệu lực thi hành. Tức là trong khoảng thời gian này, các doanh nghiệp vẫn được thoải mái sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, Nghị Định này cũng chỉ ra rằng từ ngày 01/11/2020, tất cả các tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Tính đúng đắn của quy định này cũng đã được khẳng định một lần nữa tại Thông tư số 68 ban hành bởi Chính Phủ.

Căn cứ vào quy định điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư 32/2011/TT-BTC; quy định khởi tạo, phát hành hóa đơn tại Khoản 1, 2 của Điều 7, Thông tư 32/2011/TT-BTC thì các doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử thì đã có thể chuyển đổi và sử dụng loại hóa đơn này.

Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC về  quy định đối tượng mua hóa đơn của cơ qua thuế tại Điều 11; quy định bán hóa đơn tại cơ quan thuế tại Khoản 2, Điều 12; quy định xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng tại Điều 21; quy định báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại Điều 27 thì chỉ các doanh nghiệp, tổ chức quy định mới được mua hóa đơn của cơ quan thuế về sử dụng, với các trường hợp ngưng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế thì phải tiến hành báo cáo lên cơ quan thuế, đồng thời ngưng sử dụng loại hóa đơn này kể từ này bắt đầu sử dụng phương thức hóa đơn mới.

Như vậy, dựa vào tất cả các Thông tư, Nghị định về hóa đơn đã ban hành ở trên thì các tổ chức, doanh nghiệp đang dùng hóa đơn mua của cơ quan thuế hoàn toàn được phép chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử, và bắt buộc phải hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020.

Một số lưu ý quan trọng khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi hóa đơn mua của cơ quan thuế sang HĐĐT

Một số lưu ý khi doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn mua của CQT sang HĐĐT.

Một số lưu ý khi doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn mua của CQT sang HĐĐT.

Cũng trong Công văn 44396/CT-TTHT được ban hành ngày 01/06/2002, Cục Thuế TP Hà Nội chỉ ra một số lưu ý, hướng dẫn với các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế để có thể chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử nhanh chóng và hợp pháp:

  • Các doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện đối với tổ chức khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử theo quy định của Thông tư số 32 thì mới được chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Các doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế phải dừng sử dụng hóa đơn bắt đầu từ ngày sử dụng hóa đơn điện tử và phải tiến hành hủy hóa đơn đã mua theo đúng quy định pháp luật.
  • Các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo tháng tới cơ quan thuế.

Như vậy, bài viết trên đây đã giúp bạn giải đáp thắc mắc doanh nghiệp dùng hóa đơn mua của cơ quan thuế thì có phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử hay không.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!