Người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết như thế nào?

Người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội, một ở đơn vị sử dụng lao động cũ và một ở đơn vị sử dụng lao động mới. Vậy đối với trường hợp này thì người lao động nên làm gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để nhận thông tin chi tiết nhất. 

Có 02 sổ bảo hiểm xã hội mà thời gian đóng bảo hiểm không trùng nhau

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định chi tiết về trường hợp gộp 2 sổ BHXH như sau: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”.

Như vậy, khi một người có 02 sổ bảo hiểm xã hội mà thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thu hồi cả 02 sổ BHXH và tiến hành cấp lại sổ BHXH mới cho người đó.

Pháp luật quy định chi tiết về trường hợp gộp 2 sổ BHXH. 

Có 02 sổ bảo hiểm xã hội mà thời gian đóng bảo hiểm trùng nhau

Căn cứ theo Điểm e, Khoản 3.1, Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi”

Như vậy, đối với trường hợp người lao động có 2 sổ BHXH trở lên mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì người lao động phải tiến hành gộp sổ BHXH và sẽ được hoàn trả lại số tiền mà người lao động và đơn vị sử dụng lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ BHTN không bao gồm lãi.

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội như nào?

Căn cứ theo Điều 27 Quyết định 595/QĐ- BHXH, bạn cần nộp 1 bộ hồ sơ để tiến hành gộp sổ BHXH bao gồm :

Đối với người lao động:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

  • Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).

Đơn vị sử dụng lao động 

  • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian gộp sổ BHXH 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định thời gian gộp sổ BHXH không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp nếu phải xác minh quá trình đóng BHXH của người lao động ở các tỉnh khác nhau hay nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Trên đây là nội dung tư vấn thông tin đến người lao động về vấn đề có 2 sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết như thế nào. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ qua hotline 02463 282 777 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!