Các công việc kế toán cần làm trong 3 tháng đầu năm 2019

Thông thường, hàng tháng, quý, tùy thuộc vào doanh nghiệp bạn kế khai thuế theo tháng hay theo quý mà kế toán thường có những công việc cố định và phải làm hàng tháng cho đúng thời hạn đẻ tránh những sai pham không đáng có. Vậy trong 3 tháng đầu năm 2019, Kế toán cần làm những công việc gì? Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội để tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé!

1.Nộp báo cáo về tình hình biến động lao động

Căn cứ theo khoản 2 điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 thì doanh nghiệp cần nộp thông báo về tình hình biến động lao động (nếu có) trước ngày 03/01/2019

2. Các loại báo cáo cần nộp trước ngày 20/01/2019

– Thuế TNCN: Theo quy định tại điểm 1 khoản 3 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 thì nếu doanh nghiệp khai thuế theo tháng thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2018 (nếu có) trước ngày 20/01/2019
– Thuế GTGT: Kế toán cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.
– Nộp thuế: Kế toán cần nộp tiền thuế GTGT và thu nhập cá nhân (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Kế toán cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hoa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng tại Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

3. Trong tháng 3 năm 2019


– Thời gian chậm nhất là ngày 31/03/2019:Doanh Nghiệp nộp báo cáo tài chính của năm 2019 cho các cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê
– Doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN, thuế TNCN năm 2019 cùng các tờ khai quyết toán năm 2019 nếu có. Đồng thời doanh nghiệp nộp bổ sung tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân nếu quyết toán có sự chênh lệch so với tạm tính quý

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!