Kế toán cần làm những công việc gì đối với doanh nghiệp mới thành lập

Theo thống kê của cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ kế hoạch và đầu tư), mỗi ngày có trung bình khoảng 300 doanh nghiệp mới ra đời. Để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động một cách ổn định, tránh những sai phạm về thuế, Kế toán hay chủ doanh nghiệp cần phải nắm được các công việc cần làm khi nhận được giấy phép kinh doanh. Dịch vụ kế toán xin gửi đến bạn tổng hợp những công việc mà kế toán một doanh nghiệp cần phải biết và thực hiện.

 

 1. Khai thuế môn bài
  – Nếu doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa có phát sinh về hoạt đồng sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  – Nếu doanh nghiệp mới thành lập nhưng đã có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập ( Theo giấy phép ĐKKD)
   

  Lưu ý:  + Nếu doanh nghiệp thành lập trước ngày 30 tháng 06 thì phải nộp thuế cho cả năm
              + Nếu doanh nghiệp thành lập từ ngày 01 tháng 7 thì số thuế phải nộp là số thuế của 6 tháng 

 

       2. Khai Thuế GTGT 

          Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế theo tháng và theo phương pháp trực tiế ( dù không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai), sau khi hoạt động đủ 12 tháng (1 năm tài chính ) thì sẽ căn cứ mức doanh thu để xác định. 

       3. Kê khai thuế TNDN 

Hàng quý, đối với doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN với mức thuế suất là 22%

–  Thời hạn nộp thuế tạm tính châm nhất là ngày 30 của quý sau.

      4. Kê khai thuế TNCN  

Bởi vì doanh nghiệp mới thành lập kê khau thuế TNGT theo quý nên thuế TNCN cũng kê khai theo quý 

     5. Hóa đơn 

           – Nếu doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã đươc cơ quan thuế chấp nhận thì:

          +Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT, tuy nhiên theo Nghị định 119/2018/NĐ- CP thì chậm nhất ngày 01/11/2020 Doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn điên tử vì thế doanh nghiệp nên xem xét sử dụng hóa đơn điện tử thay vì hóa đơn đặt in

      =>> Tham khảo về hóa đơn điện tử D-invoiceDịch vụ hóa đơn điện tử D-Invoice

          + Làm thông báo phát hành hóa đơn: châm nhất 05 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời han 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành hóa đơn 

       – Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì doanh nghiệp làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trưc tiếp tại cơ quan thuế 

– Những doanh nghiệp mới thành lập phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26/AC

     – Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng đầu quý sau 

6. Tài khoản ngân hàng

          – Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 triệu phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

        – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

      7. Lao động và BHXH 

         –  Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên. Thì DN phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.
        –  Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH ( Theo Nghị định 121/NĐ-CP năm 2018 thì doanh nghiệp dưới 10 nhân viên không phải làm thang bảng lương)

   8. Bảng định mức nguyên vật liệu 

       –  Nếu là DN hoạt động bên lĩnh vực sản xuất thì phải lập:  Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.
       – DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh: định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

 9. Phương pháp khấu hao TSCĐ

      – Nếu doanh nghiệp có phát sinh việc mua sắm TSCĐ thì phải đăng ký với cơ quan thuế về việc trích khấu hao 

     – Kế toán tính khoản trích khấu hao tài sản cố định 

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!