Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2019

   BẠN ĐÃ BIẾT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019 CHƯA???

 

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 2019. Ngày 13/08/2018, hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp bàn về lương tối thiểu vùng năm 2019 và đã thống nhất ý kiến 100% với phương án điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2019.

Sau đây Giải pháp  Doanh nghiệp Hà Nội xin gửi đến các bạn bảng so sánh mức lương tối thiểu vùng năm 2019 so với năm 2018:

 

  Mức lương tối thiểu vùng 2018 Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 % tăng lên vào năm 2019
 Vùng I  : 3.980.000 đồng/tháng  Vùng I  : 4.180.000 đồng/tháng Tăng thêm 5.0%
 Vùng II : 3.530.000 đồng/tháng  Vùng II : 3.710.000 đồng/tháng  Tăng thêm 5.1%
 Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng  Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng  Tăng thêm 5.2%
 Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng  Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng Tăng thêm 5.8%

 

Như vật, ta có thể thấy mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đã tăng lên so với năm 2018. Theo Bộ lao động thương binh và xã hội thì việc tăng mức lương tối thiểu vùng này là để đảm bảo mức lương thực tế cho người lao động và gia đình của họ.

Từ ngày 01/01/2019 thì mức lương tối thiểu vùng mới sẽ chính thức được áp dụng đồng nghĩa với việc mức lương tối thiểu để tham gia BHXH sẽ tăng lên

 

Vùng Mức lương thấp nhất để tham gia BHXH năm 2019
    Đối với lao động chưa qua đào tạo

(đồng/tháng)

Đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên                                              (đồng/tháng)
             Vùng 1  4.180.000  4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600
             Vùng 2 3.710.000  3.710.000 + (3.710.000 x 7%) = 3.969.700
             Vùng 3 3.250.000  3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500
            Vùng 4 2.920.000  2.920.000 + (2.920.000 x 7%) = 3.156.500

 

Doanh nghiệp cần phải cập nhập nhanh chóng, rà soát lại mức lương tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội. Với những đối tượng tham gia BHXH với mức thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019 thì cần phải điều chỉnh lại mức lương sau đó làm thủ tục báo tăng mức đóng tham gia BHXH. Đối với các doanh nghiệp có trên 10 lao động, đã đăng ký thang bảng lương tại bậc 1 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019 cũng sẽ phải điều chỉnh lại mức lương sau đó làm thủ tục báo tăng mức đóng tham gia BHXH.

Xem thêm: Tỉ lệ các khoản trích theo lương mới nhất 2019

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HÀ NỘI CHÚC BẠN CÓ MỘT NGÀY LÀM VIỆC TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ!

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!