Tỉ lệ các khoản trích theo lương mới nhất năm 2019

 

       TỶ LỆ TRÍCH CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG MỚI NHẤT NĂM 2019

 

 

Dịch vụ Doanh Nghiệp Hà Nội xin gửi đến các bạn tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất năm 2019 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, cụ thể các mức đóng như sau:

 

     Các khoản trích theo lương

Trích vào chi phí của doanh   nghiệp

Trích vào lương người lao động              Tổng
Bảo hiểm xã hội  (BHXH)  17.5% 8% 25.5%
Bảo hiểm y tế      (BHYT) 3% 1.5% 4.5%
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1.5% 1% 2.5%
Tổng 21.5% 10.5% 32%
Kinh phí công đoàn    (KPCĐ) 2%  2%

 

Trong khoản BHXH : 17,5% trích vào chi phí của doanh nghiệp bao gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0.5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 8% trích vào lương người lao động đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

=>> Như vậy, nhìn vào bảng trên ta có thể nhận thấy rằng:

+ Tổng cộng hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho cơ quan BHXH là 32% , trong đó trích từ tiền lương của người lao động là 10.5%

+ Doanh nghiệp phải đóng có Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH

Có thể bạn chưa biết: Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 5.3%

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!