Tiền thưởng tết 2019 có được tính là chi phí hợp lý không?

Năm 2018 đã sắp khép lại. Một năm nữa lai qua đi, năm mới 2019 đang đến rất gần. Cùng với kỳ nghỉ tết theo quy định của nhà nước, thì người lao động cũng sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng. Tùy thuộc vào doanh thu của từng doanh nghiệp mà mỗi doanh nghiệp sẽ chi những khoản tiền tết khác nhau. Vậy khoản chi này có được xem là chi phí hợp lý không? Bài viết dưới đây của Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội sẽ làm rõ vấn đề này.

Tại điều 6, thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

=>> Như vậy, để tiền thưởng tết được đưa vào chi phí hợp lý thì doanh nghiệp cần có đầy đủ chứng từ chi tiền, có quy định thưởng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính quy chế thưởng của doanh nghiệp. Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng lao động, trong đó doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận cụ thể về việc chi các khoản phúc lợi

+ Quy chế tài chính của doanh nghiệp, trong đó có quy định cụ thể về các khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động

+ Tờ trình tổ chức công đoàn hoặc Bộ phận hành chính nhân sự trình Giám Đốc, phòng tài chính kế toán phê duyệt kế hoạch: ” Chi hỗ trợ đi lại ngày lễ tết cho người lao động, số tiền 01 người , tổng số tiền đối tượng chi”

+ Sổ sách, chứng từ kế toán chứng minh khoản chi trên thuộc Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

+ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật như: Giấy đề nghị thanh toán, hợp đồng mua quà tết (nếu có), biên bản giao nhận quà tặng, hóa đơn GTGT (nếu có)

+ Do khoản chi này có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, đối với trường hợp mua hàng hóa dịch vụ (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt như Ủy nhiệm chi, sổ phụ ngân hàng

  Người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng tết này không???

– Tiền thưởng tết là khoản tiền có tính chất tiền công, tiền lương nên nó phải chịu thuế TNCN, trừ tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhân

=>> Như vậy đối với khoản thưởng tết này, người lao động vẫn phải chịu thuế TNCN

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!