Cách hạch toán thuế môn bài theo TT 133 và TT 200

Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Đây là một loại chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ hướng dẫ các bạn cách hạch toán thuế môn bài theo thông tư 133 và thông tư 200

1.Khi nộp tờ khai lê phí môn bài

– Dựa vào tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế, hạch toán như sau:
+ Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200
Nợ TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí
Có TK 3338 – Các loại thuế khác
+ Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133
Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 3338 – Các loại thuế khác

2. Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách hạch toán như sau:
Nợ TK 3338
Có TK 111, 112

3. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài;

Khoản tiền phat chậm nộp tiền thuế môn bài và chậm nộp tờ khai thuế môn bài sẽ bị loại khỏi chi phí hơp lý và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp:
– Khi nhận được quyết định xử phạt của cơ quan thuế
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp
– Khi nộp tiền phạt ( Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách)
Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp
Có TK 111/112
– Cuối kỳ kết chuyển:
Nợ TK 911
Có TK 811

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!