HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Bài viết dưới đây kế toán trưởng chúng tôi hướng dẫn chi tiết Cách lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật mới nhất năm 2020

Bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm

– Báo cáo tài chính

– Thuyết minh báo cáo tài chính

– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

lập báo cáo tài chính

1. Về mặt hồ sơ cần để lập báo cáo tài chính

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng quý

Mục đích căn cứ vào tờ khai thuế giá trị gia tăng 4 quý để khi bạn hạch toán đủ toàn bộ hóa đơn đầu ra, đầu vào của từng quý. Bạn cần lập tờ khai thuế trên phần mềm mục đích so sánh xem bạn đã hạch toán đủ đúng so với tờ khai thuế đã nộp chưa. (Trường hợp này là do cuối năm bạn mới làm báo cáo tài chính)

Nếu bạn cân đối luôn hàng tháng thì bạn chỉ việc hạch toán đầy đủ hóa đơn phát sinh trong quý đó. Cuối mỗi quý bạn lập tờ khai và đưa dữ liệu XML sang HTKK để nộp hoặc có thể nộp trực tiếp tờ khai XML để nộp. Tức là khi đó, bạn vừa hạch toán vừa khấu trừ so sánh khớp giá trị VAT còn được khấu trừ hay phải nộp trên cân đối kế toán (CĐKT) so với tờ khai thuế.

Hóa đơn đầu vào

Bạn sắp xếp hóa đơn đầu vào tăng dần theo thứ tự thời gian và theo bảng kê của tờ khai thuế hàng quý. Như vậy, bạn sẽ kiểm soát được tình hình hóa đơn nhập có đủ so kê khai hay không? Cũng như tránh được hạch toán thừa thiếu so với hóa đơn có thực. Sau khi hạch toán xong lập tờ khai thuế và rà soát bảng kê thuế trên phần mềm so với hóa đơn thực bạn đã sắp xếp.

Hóa đơn đầu ra

Bạn cũng sắp xếp đầu ra kẹp theo quý theo trình tự tăng dần để dễ kiểm soát lượng hóa đơn bán ra. Khi lập tờ khai thuế đối chiếu lại với hóa đơn gốc xem có sai sót hay thừa thiếu gì không và điều chỉnh.

Sổ phụ ngân hàng

Sổ phụ ngân hàng là các giao dịch liên quan đến việc: Công ty thanh toán cho nhà cung cấp, thu tiền của các khách hàng, nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, rút séc… Như vậy với sổ phụ ngân hàng, bạn cần sắp xếp, theo dõi theo trình tự thời gian mà không được ngắt quãng giao dịch trên sổ phụ.

Sau khi hạch toán xong phần ngân hàng bạn cần đối chiếu các nội dung trên báo cáo gồm:

Số dư tài khoản ngân hàng cuối hàng thắng, quý, năm đã khớp với sổ phụ hay chưa

Vào báo cáo; báo cáo công nợ phải thu; kiểm tra công nợ phải thu cho từng khách hàng cụ thể. Bởi sau khi hạch toán ngân hàng thì công nợ sẽ được đối trừ.

Vào báo cáo; công nợ phải trả; kiểm tra lại công nợ phải trả đối với các nhà cung cấp có đúng hay không

Chứng từ nộp tiền thuế gồm: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.

2. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Để lập được báo cáo này bạn cần phải hạch toán chi tiết các vấn đề khác liên quan để tạo ra được các chỉ tiêu trên BCTC. Sau đó căn cứ trên các chỉ tiêu trên bảng cân đối tk để kiểm tra lại bảng quyết toán thuế thu nhạp doanh nghiệp.

3. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cần có bảng lương 12 tháng có đủ các thông tin: Họ tên và mã số thuế cá nhân (nếu nhân viên nào không có mã số thuế cá nhân thì dùng căn cước công dân/chứng minh nhân dân)

4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính có 2 mẫu

Mẫu 1: Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

Mẫu 2: Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!