Những đối tượng KHÔNG phải quyết toán thuế TNCN

Hằng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quyết toán. Tuy nhiên, nhiều kế toán còn lúng túng, chưa hiểu rõ liệu doanh nghiệp và người lao động có bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN hay không?

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Quý khách hàng hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!