Miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 11 tháng 3 năm 2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP về một số hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, những doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm. 

Trước hết, chúng ta cần phải biết cách xác định thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều 6, nghị định 39/2018/NĐ-CP nêu rõ ” Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa” như sau:

 

Chỉ tiêu/Loại hình  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng     Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
  DN siêu nhỏ   DN nhỏ  DN vừa   DN siêu nhỏ    DN nhỏ    DN vừa 
Số lao động tham gia BHXH (Bình quân năm)  Không quá 10 người  Không quá 100 người Không quá 200 người  Không quá 10 người  Không quá 50 người  Không quá 100 người
 Doanh thu hàng năm  Không quá 3 tỷ đồng  Không quá 50 tỷ đồng  Không quá 200 tỷ đồng  Không quá 10 tỷ đồng  Không quá 100 tỷ đồng  Không quá 300 tỷ đồng
 Tổng nguồn vốn Khôngg quá 3 tỷ đồng  Không quá 20 tỷ đồng  Không quá 100 tỷ đồng  Không quá 3 tỷ đồng  Không quá 50 tỷ đồng  Không quá 100 tỷ đồng

 

Nghị định 39/2018/NĐ-CP ra đời đưa ra những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

– Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

– Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tư vấn, hướng dẫ miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội chúc bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả!!

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!