Sổ tay kế toán tháng 4/2020

Định kỳ hàng tháng kế toán phải thực hiện các công việc như nộp tờ khai thuế, trích đóng tiền bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời hạn này có thể bị thay đổi.

1. Thông báo tình hình biến động lao động

– Thời hạn thực hiện: Trước ngày 03/4/2020.

– Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

– Nội dung công việc:

+ Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị.

+ Trường hợp trong tháng 3/2020, nếu không có thay đổi về số lượng người lao động thì doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo.

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 3/2020

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/4/2020.

– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Nếu trong tháng 3/2020 không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải thực hiện kê khai.

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý I/2020 (áp dụng với đối tượng kê khai theo quý).

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Nhưng ngày 30/4 là ngày nghỉ lễ, dịp nghỉ lễ và cuối tuần năm nay kéo dài 04 ngày nên hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý I/2020 là ngày 04/5/2020.

Sổ tay kế toán: 6 công việc kế toán cần làm trong tháng 4/2020 (Ảnh minh họa)

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 3/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/4/2020.

– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2020 tương tự như thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý I/2020.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/4/2020.

– Căn cứ: Khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

* Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo (chậm nhất là ngày 30/4). Tuy nhiên, căn cứ theo Công văn 50942/CT-HTr hạn cuối cùng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2020 là ngày 04/5/2020 do hạn cuối trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ.

5. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 4/2020

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/4/2020.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Lưu ý:

Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17/3/2020, cụ thể:

– Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ rà soát các doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, khiến trên 50% lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất) để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp nhận và giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp.

– Trường hợp đến hết tháng 6/2020 mà dịch vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Các doanh nghiệp trên vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 4/2020

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/4/2020.

Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Doanh nghiệp đã thành lập hay chưa thành lập công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Lưu ý: Theo văn bản số 245/TLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020. Nếu sau thời điểm này, dịch Covid-19 chưa giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.

Đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn là doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên.

Trên đây là 06 công việc kế toán cần làm trong tháng 4/2020. Công việc định kỳ hàng tháng không thay đổi trừ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan bảo hiểm.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!