TỔNG HỢP Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 10/2020

Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 10/2020

Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 10/2020

1. Công văn 4281/TCT-DNL ngày 12/10/2020 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử;

2. Công văn 4223/TCT-DNNCN ngày 07/10/2020 về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn 10 năm;

3. Công văn 4218/TCT-DNNCN ngày 06/10/2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công;

4. Công văn 4217/TCT-DNNCN ngày 06/10/2020 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động;

5. Công văn 4182/TCT-KK ngày 05/10/2020 về xử lý số tiền thuế nộp thừa;

6. Công văn 4601/TCT-KK ngày 29/10/2020 về kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh;

7. Công văn 4590/TCT-DNNCN ngày 28/10/2020 về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài;

8. Công văn 4585/TCT-KK ngày 28/10/2020 về hoàn tiền sử dụng đất;

9. Công văn 4553/TCT-DNNCN ngày 26/10/2020 về chính sách thuế TNCN;

10. Công văn 4408/TCT-KK ngày 19/10/2020 về khai, tính nộp thuế GTGT.

(Tiếp tục cập nhật)

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!