Vốn điều lệ là gì? Tầm ảnh hưởng của vốn điều lệ đến doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp thành lập cần một số vốn điều lê nhất đinh. Vậy vốn điều lệ là gì và vốn điều lệ có ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp. Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội.

1.Vốn điều lệ là gì?

Theo khoản 29, điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định về khái niệm vốn điều lệ như sau: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

2. Các hình thức góp vốn điều lệ

Có 2 hình thức góp vốn điều lệ được quy định tài Điều 35 Luật doanh nghiệp:

  • Tài sản góm vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuât, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
  • Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn

3. Ảnh hưởng của vốn điều lệ đến doanh nghiệp

  • Vốn điều lệ không ảnh hưởng đến kết quả đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp mà chỉ ảnh hưởng tới số tiền đóng lệ phí môn bài hằng năm của doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có thể đăng ký bao nhiêu vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là tùy theo loại hình, quy mô dự định kinh doanh và điều kiện về tài sản có thể góp vốn của cá nhân tham gia kinh doanh

=>> Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng nên lưu ý cân đối mức vốn điều lệ để đủ kinh phí trang trải cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty hay lập dự phòng rủi ro trong những năm đầu tiên hoạt động chưa hiệu quả.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!