Các khoản thu nhập không đóng bảo hiểm xã hội 2019

Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng kéo theo tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên, các hoản thu nhập của người lao động không tính đóng bảo hiểm xã hội vẫn sẽ được thực hiện như quy định hiện hành.

Theo khoản 3, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTNXH của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, Điểm 2.3 khoản 2 điều 6 quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có 14 khỏa thu nhập không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

 1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động năm 2012
 2. Tiền thưởng sáng kiến
 3. Tiền ăn giữa ca
 4. Tiền hỗ trợ xăng xe
 5. Tiền hỗ trợ điện thoại
 6. Tiền hỗ trợ đi lại
 7. Tiền hỗ trợ giữ trẻ
 8. Tiền hỗ trợ nhà ở
 9. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ
 10. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết
 11. Tiền hỗ trợ lao đông có người thân kết hôn
 12. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
 13. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 14. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khách ghi thành mục riêng trong hơp đồng lao động theo khoản 11, điều 4, Nghị định 05/2015/NĐ-CP

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!