Thưởng tết nguyên đán 2019 cho người lao động có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không?

Thưởng tết nguyên đán được xem như là một thông lệ thường có mỗi năm của mỗi doanh nghiệp đến người lao động. Dù ít hay nhiều, thì đây cũng được xem như một phần thưởng xứng đáng cho người lao động với những gì đã đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp trong suốt 1 năm vừa qua. Vậy, phần chi thưởng tết này doanh nghiệp có được tính vào chi phí hợp lý không? Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, khoản 2 điểm 2.30 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định những khoanr chi được trừ như sau:
– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động
– Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điề trị, chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đài tao, chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch hoa, tai nạn, ốm đau.
– Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động.
– Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động ( trừ chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6. Bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 điều này ) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác
– Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không có 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

=>> Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì các khoản tiền thưởng, hỗ trợ ngày lễ, tết được tính vào chi phí được trừ khi:
– Khoản chi đó được quy định môt trong các văn bản sau của doanh nghiệp:
+ Hợp đồng lao động
+ Thỏa ước lao động tập thể
+ Quy chế tài chính
+ Quy chế thưởng
– Tổng số chi có tính chất phúc lợi cho người lao động không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiên trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!