Công ty dùng nhiều con dấu hình dạng khác nhau được không?

Sử dụng một con dấu duy nhất sẽ gây không ít bất tiện cho các doanh nghiệp. Vậy nếu công ty muốn dùng nhiều con dấu hình dạng khác nhau có được không?

Một công ty có thể có nhiều con dấu

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, con dấu bắt buộc phải có những thông tin: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp (khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp hiện hành 2014).

Như vậy, một công ty có thể có nhiều con dấu, số lượng và hình thức con dấu được quy định cụ thể trong nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp.

Xem thêm: Trường hợp bắt buộc phải thay đổi con dấu công ty

dùng nhiều con dấu hình dạng khác nhau


Công ty dùng nhiều con dấu hình dạng khác nhau được không? (Ảnh minh họa)

Nhiều con dấu nhưng chung một hình thức

Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể như hình tròn, hình vuông, hình đa giác… Đặc biệt, mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước (Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP)

Theo đó, công ty được sử dụng nhiều con dấu nhưng không được dùng nhiều con dấu hình dạng khác nhau. Nếu con dấu doanh nghiệp là hình tròn thì tất cả các con dấu khác cũng đều phải là hình tròn, nội dung và kích thước của con dấu phải giống nhau.

Công ty muốn sử dụng nhiều con dấu thì cần phải khắc dấu giống như con dấu cũ, không được có hình thức khác nhau.

Các hình ảnh không được dùng trong mẫu con dấu

Doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu tuy nhiên nội dung mẫu con dấu không được sử dụng những hình ảnh này:

– Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

– Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!