Thủ tục thanh toán BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ

Bà Nguyễn Thị Mỹ Huyền (TPHCM) đã đóng BHYT tại trường. Bà phải cấp lại thẻ BHYT mới do đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu. Vừa qua, bà Huyền muốn đi khám bệnh nên đến phòng y tế trường để nhận thẻ BHYT, nhưng chưa có thẻ. Nhân viên y tế trả lời, bà đi khám, giữ hóa đơn và đến cơ quan BHXH để được hoàn tiền.

Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh người tham gia BHYT phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ

Bà Huyền hỏi, trường hợp của bà có được hoàn tiền khám bệnh không? Những mục khám, chữa bệnh nào sẽ được hoàn tiền?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh người tham gia BHYT phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do cơ quan BHXH hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại, đổi thẻ theo Mẫu số 4 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định và một số loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định mức thanh toán trực tiếp đối với trường hợp người bệnh đi khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật BHYT (không xuất trình thẻ BHYT) được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh đối với trường hợp khám, chữa bệnh nội trú.

Như vậy, đề nghị bà hoặc thân nhân được người đại diện mang hồ sơ chứng từ khám, chữa bệnh đến BHXH cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh, cụ thể:

– Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

– Thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân thân theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

– Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám, chữa bệnh nêu trên;

– Bản chính hóa đơn và các chứng từ liên quan.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!