Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 9/2020

Tổng hợp danh sách các Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 9/2020 đã cập nhật được:

Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 9/2020

Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 9/2020

1. Công văn 3880/TCT-KK ngày 17/9/2020 về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động;

2. Công văn 3867/TCT-KK ngày 16/9/2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do nộp nhầm;

3. Công văn 3870/TCT-KK ngày 16/9/2020 về xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước;

4. Công văn 3848/TCT-KK ngày 15/9/2020 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng;

5. Công văn 3847/TCT-KK ngày 15/9/2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

6. Công văn 3832/TCT-KK ngày 14/9/2020 về hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa;

7. Công văn 3798/TCT-KK ngày 11/9/2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh;

8. Công văn 3799/TCT-KK ngày 11/9/2020 về thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019;

9. Công văn 3768/TCT-DNNCN ngày 10/9/2020 về quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai;

10. Công văn 3769/TCT-DNNCN ngày 10/9/2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

11. Công văn 3682/TCT-DNNCN ngày 07/9/2020 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh.

12. Công văn 4076/TCT-DNNCN ngày 29/9/2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân;

13. Công văn 3920/TCT-DNL ngày 18/9/2020 về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử;

14. Công văn 3902/TCT-KK ngày 17/9/2020 về xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn;

15. Công văn 3646/TCT-CS ngày 03/9/2020 về hóa đơn điện tử.

THEO THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!