Thuế vãng lai- Những điều cần biết

Thuế vãng lai- Những điều cần biết Thuế vãng lai  là gì? Đối tượng kê khai thuế vãng lai? Hồ sơ và trình tự khai thuế vãng lai như thế nào? Qua bài viêt dưới đây sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi trên.

thue-vang-lai-nhung-dieu-can-biet

1.Thuế vãng lai là gì?
Thuế vãng lai thực chất không phải là một sắc thuế riêng biệt mà chính là một khoản thuế GTGT phải trích nộp lại cho địa phương nơi phát sinh doanh thu khi bán hàng ngoại tỉnh.
Thế nào là “bán hàng ngoại tỉnh”?
Người nộp thuế cần cân nhắc về thuế vãng lai khi phát sinh doanh thu ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, trong các hoạt động:
– Kinh doanh xây dựng
– Bán hàng vãng lai
– Lắp đặt
– Chuyển nhượng bất động sản

Ví dụ
Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có các kho hàng tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh.
Khi Công ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An).

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng tiếp tục tỉnh mà không lập đơn vị trực thuộc đơn vị giao cho đơn vị ở địa phương. – Là doanh nghiệp kinh doanh có các tỉnh phụ thuộc các tỉnh khác nhưng không thực hiện kế toán hạch toán, không khai thuế.

3.Trình tự kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Căn cứ khoản 6, Điều 10, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011:
a.Thuế suất thuế GTGT vãng lai tạm tính:
+ Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% thì chịu mức thuế suất thuế GTGT vãng lai là 2%
+ Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% thì chịu mức thuế suất thuế GTGT vãng lai là 1%
b.Hồ sơ và trình tự kê khai thuế
-Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT
– Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Chi cục Thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

c.Trình tự kê khai thuế
– Kê khai thuế GTGT vãng lai tại nơi xây dựng…:
Khi xuất hóa đơn cho khách hàng thì các bạn phải kê khai thuế GTGT vãng lai bằng cách vào phần mềm HTKK -> Thuế GTGT -> chọn tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT) -> chọn tờ khai lần phát sinh
+Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai 05, sau đó kết xuất và nộp tờ khai 05 tại cơ quan thuế nơi có hoạt động xây dựng…
+Nộp tiền thuế GTGT vào kho bạc nhà nước nơi có hoạt động xây dựng, sau đó sẽ được cấp chứng từ khấu trừ thuế. (lưu ý: các bạn phải lưu lại chứng từ này để chứng minh công ty đã nộp thuế).
– Kê khai thuế GTGT vãng lai tại trụ sở chính:
Sau khi nhận được chứng từ khấu trừ thuế, các bạn sẽ tiến hành kê khai tại trụ sở chính như sau: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> chọn tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) -> chọn phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-5/GTGT
Tại Phụ lục 01-5/GTGT các bạn điền đầy đủ thông tin theo chứng từ khấu trừ thuế -> Ghi. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền vào chỉ tiêu số 39 trên tờ khai thuế.

4.Hạch toán thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
– Khi kê khai thuế vãng lại, hạch toán:
Nợ TK 333111
Có TK 333112 – Chi tiết cơ quan thuế tại tỉnh phát sinh
– Thanh toán tiền thuế GTGT vãng lai, hạch toán:
Nợ TK 333112 – Chi tiết cơ quan thuế tại tỉnh phát sinh
Có TK 112,111, 131 ( Nếu chủ đầu tư thanh toán hộ)
– Đồng thời, hạch toán khấu trừ tại trụ sở chính:
Nợ TK 1331
Có TK 333111

Bài viết: ” Thuế vãng lai- Những điều cần biết”

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!