Các trường hợp được miễn phí khi đăng ký, thay đổi thông tin doanh nghiệp

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mới nhất năm 2019 các trường hợp được miễn phí đăng ký thông tin doanh nghiệp.
Ngày 05/08/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định mới tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể:
STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
01 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
02 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Đáng chú ý, 5 trường hợp sau đây được miễn phí, lệ phí cung cấp thông tin và đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

– Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Cơ quan Nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Thông tư 47/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/09/2019; Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 và Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

VPGD Hà Nội: Tòa CT36A, Khu Đô Thị Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ Sở 2: Toà Nhà Long Giang, 173 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD HCM: HM Town Building, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM

Hotline: 0919 525 668

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!