Khôi phục mã số thuế trong trường hợp nào?

Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế xác định đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời không có thông tin của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì không đủ điều kiện khôi phục mã số thuế.

Trả lời Công văn số 786/CT-NVDTPC ngày 16/3/2020 của Cục Thuế Nghệ An hỏi về khôi phục mã số thuế đối với Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Việt Vinh, Tổng cục Thuế cho biết, Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế đã quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo đó, chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế. Cơ quan thuế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo công khai danh sách các mã số thuế chấm dứt hiệu lực sử dụng. Tổ chức nộp thuế sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt động trở lại phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp mã số thuế mới…

Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định 04 trường hợp khôi phục mã số thuế, bao gồm:

Một là, người nộp thuế là tổ chức kinh tế hoặc tổ chức khác bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép tương đương, cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương.

Hai là, người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép tương đương, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Bốn là, cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế.

Tại Công văn số 166/ĐKKD ngày 15/7/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An trả lời Cục Thuế Nghệ An về việc cung cấp thông tin doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh xác nhận, căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và kết quả tra cứu trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An không tìm thấy thông tin đơn vị có tên Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Việt Vinh và chưa thực hiện việc đăng ký thay đổi Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Việt Vinh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Căn cứ quy định và nội dung Công văn số 166/ĐKKD nêu trên, trường hợp Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Việt Vinh được Cục Thuế Nghệ An xác định đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế từ ngày 27/8/2009, đồng thời không có thông tin của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thì không đủ điều kiện khôi phục mã số thuế.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!