Mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2019

 

Thuế môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt về thuế môn bài.

      ♦ Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp cho năm 2019

Với những doanh nghiệp được thành lâp từ 2018 trở về trước và doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian 01/01/2019 – 30/06/2018, số thuế môn bài phải nộp được xác định như sau: 

Bậc Số vốn điều lệ đăng ký   Mức lệ phí môn bài 
 1  Trên 10 tỷ đồng     3.000.000 đồng/năm 
2   Từ 10 tỷ đồng trở xuống     2.000.000 đồng/năm 
3 Chi nhánh, VPDĐ, địa điểm kinh doanh     1.000.000 đồng/năm 

          Với những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/07/2019 – 31/12/2019, thì doanh nghiệp chỉ phải nộp 1/2 tiền bậc thuế môn bài của cả năm 2019, từ năm 2020 thì nộp đủ tiền thuế môn bài cho cả năm và không phải nộp tờ khai

      ♦ Thời gian nộp thuế môn bài năm 2019

         – Với những doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ năm 2018 trở về trước thì hạn nộp thuế môn bài 

        ngày 30/01/2019, nếu nộp sau thời gian này thì bị tính lãu suất chậm nộp. 

Với những doanh nghiệp, chi nhánh, đia điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trong năm 2018 thì bắt buộc phải đóng thuế môn 

bài trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh

       ♦ Hình thức nộp thuế môn bài

          Có 2 hình thức nộp: + Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của hệ thống thuế

                                           + Nộp qua trang nộp thuế điện tử 

       ♦ Các quy định xử phạt chậm nộp thuế môn bài 

Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế môn bài chậm hơn so với thời han thì: 

 Số tiền chậm nộp = Mức lệ phí môn bài x 0.03% x số ngày chậm nộp 

———————————————————————————————————————————–

 Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội chúc bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả!!!

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!