Nâng cấp phần mềm khai thuế HTKK 4.3.8 thêm mẫu gia hạn nộp thuế

Ngày 16 tháng 04 năm 2020, Tổng Cục Thuế chính thức nâng cấp phần mềm HTKK 4.3.8, thêm mẫu 01 của Nghị Định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất nhé cả nhà

Mẫu 01 theo nghị định số 41/2020/NĐ-CP có trong HTKK như hình

Tài HTKK .4.3.8 theo trang tổng cục thuế theo đường link phía dưới nhé cả nhà

tải xuống: PHẦN MỀM HTKK 4.3.8

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!