Phân biệt hai loại hình công ty TNHH MTV và TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 73 Luật Doanh nghiệp thì công ty TNHH MTV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các nghĩa vụ của công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH MTV là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và không có quyền phát hành cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
                 Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50 và phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 thành viên có gì giống nhau?

–        Đều là doanh nghiệp và có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

–        Thành viên và chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;

–        Không có quyền phát hành cổ phần.

Những điểm khác nhau giữa công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Phân biệt hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn
Phân biệt hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Về số lượng thành viên

công ty TNHH MTV chỉ có một thành viên duy nhất do tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu công ty. Trong khi đó, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số lượng thành viên từ 2 đến không quá 50 thành viên, có thể là tổ chức hoặc cá nhân;

Về chuyển nhượng vốn

Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh (khoản 1 Điều 77 Luật Doanh nghiệp).

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì phần vốn góp của  thành viên được chuyển nhượng cho công ty hoặc cho các thành viên còn lại theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp.

Về điều chỉnh vốn điều lệ

–        Công ty TNHH MTV có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu. Nếu công ty TNHH MTV muốn tăng vốn điều lệ thì chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Khi huy động thêm vốn góp thì phải chuyển đổi loại hình công ty thành công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần (Điều 87 Luật Doanh nghiệp).

–        Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì có quyền tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ. Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên hoặc công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung chính chúng tôi muốn chia sẻ với bạn, để được hỗ trợ dịch vụ tư vấn pháp lý, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP qua thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

hotline: 0919 525 668 Tuấn Anh

Email: tuananh.dvdn@gmail.com

 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!