Cách tính thuế TNCN đối với lao động có thu nhập từ 2 nơi trở lên mới nhất

   Thông thường, người lao động để tnwg thêm mức thu nhập phục vụ đời sống gia đình, họ thường tham gia lao động tại nhiều doanh nghiệp trong cùng một khoản thời gian. Dựa vào thu nhập tai mỗi doanh nghiệp mà người lao động sẽ phải đóng thuế TNCn theo các trường hợp quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân. Vậy những người có thu nhập ở cả hai nơi thì cách tính thuế có khác gì so với cách tính thuế của lao động có thu nhập một nơi hay không? Bài viết sau đây của Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ về vấn đề này. 

 

   Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN thì : Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/ lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

Căn cứ vào quy định về cách tính thuế TNCN , xét theo các trường hợp sau:

 1. Cá nhân có thu nhập tại nhiều nơi và đều là thu nhập vãng lai 

      Trước hết chúng ta cần hiểu thu nhập vãng lai là gì? Thu nhập vãng lai là một khai niệm không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, khái niệm thu nhập vãng lai được người dân thường xuyên sử dụng trong các trường hợp nói về các khoản thu nhập, tiền lương, tiền công được nhận từ các nguồn thu không thông qua hợp đồng lao độn hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng 

       Nếu tại nơi có thu nhập dưới 2.000.000 đồg/ lần thì :

   – Số  thuế TNCN phải nộp = 0

   – Số thuế TNCN phải nộp = Tổng thu nhập chịu thuế TNCN x 10%

Ví dụ cụ thể: Chị X là lao động vãng lai tại công ty Y, tại đây chị X có thu nhập vãng lai là 3.900.000 đồng bao gồm : tháng 1/2018 – 1.900.000 đ/ tháng; tháng 2/2018 – 1.500.000 đ, tháng 3/2018 – 1.500.000 đ. Tại công ty Z chị X có thu nhập tháng 4/2018 là 3.750.000 đồng.

   Nhìn vào dữ liệu ở ví dụ trên ta có thể thấy: + Tại công ty Y số tiền chị X nhận được cho mỗi lần chi trả < 2.000.000 đồng 

     =>> Chị X không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

  + Tai công ty Z, chị X có thu nhập > 2.000.000 đồng/lần chi trả =>> Số thuế TNCN chị X phải nộp = 3.750.000 x 10% = 375.000 đồng

  2. Cá nhân có thu nhập tại nhiềui

    Bao gồm thi nhập vãng lai và thu nhập tại nơi hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên 

               Số thuế TNCN phải nộp (vãng lai, < 2 triệu đồng/lần)  = 0   

              Số thuế TNCN phải nộp (vãng lai >= 2 triệu đồng/lần)  = Tổng thu nhập chịu thuế TNCN x 10%

              Số thuế TNCN phải nộp (nơi ký HĐLĐ từ 3 tháng  trở lên) được tính theo biểu lũy tiến từng phần 

  3. Cá nhân có thu nhập tại nhiều nơi mà các nơi này đều ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên 

      Số thuế TNCN phải nộp được tsinh theo biểu lũy tiến từng phần 

  4. Người lao động dưới 3 tháng nhưng năm tài chính công ty ký nhiều lần không liên tục 

        Nếu cả năm cá nhân đó có tổng thời gian làm việc tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 thì số TNCN phải nộp được tính theo biểu lũy tiến từng phần theo thu nhập tháng.

  Xem thêm: Cách tính thuế TNCN mới nhất và chính xác nhất năm 2019

                    Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!