Kế toán tổng hợp và các công viêc cần làm

Nếu bạn là một sinh viên mới ra trường, chắc hẳn bạn đã nghe qua cụm từ “Kế toán tổng hợp”. Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều có xu hướng tuyển dụng kế toán tổng hợp. Vậy kế toán tổng hợp là ai và công việc của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là gì? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi. 

 

Kế toán tổng hợp là chức vụ nắm vai trò quan trọng trong công ty, là người chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán và cả báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Để làm ở vị trí này bạn không chỉ cần am hiểu về nghiệp vụ mà còn phải trau dồi các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu. Ngoài ra còn phải biết vận dụng luật (luật về thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm,…). Cụ thể các công việc mà nếu bạn là một kế toán tổng hợp bạn phải làm đó là:

 • Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên kế toán khác về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.

 • Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất… Sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.

 • Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác…

 • Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang. Từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.

 • Lưu trữcác sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.
  Xem thêm: Các công việc của một kế toán thuế trong doanh nghiệp

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!