Kế toán tiền lương và nhiệm vụ của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

Kế toán tiền lương là một vị trí không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Kế toán tiềng lương có tầm ảnh hưởn quan trọng không thua kém gì kế toán thuế hay kế toán tổng hợp. Kế toán tiền lương là vị trí kế toán viên chịu trách nhiệm hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như: bảng chấm công, chấm tăng ca, bảng theo dõi công tác, phiếu là thêm giờ, hợp đồng lao động, bảng kê chi tiết phụ cấp… để lập bảng tính lương, thang tính lương, thanh toán lương cùng các chế độ bảo hiểm xã hội cho toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp sao cho chính xác và hợp lý nhất. Chi tiết công việc của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp như sau:

 • Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động .
 • Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.
 • Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
 • Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh
 • Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
 • Định kỳ lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, biểu mẫu báo cáo BHXH theo quy định
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan lập báo cáo phân tích tình hình biến động số lượng, chất lượng lao động; đề xuất ý kiến đóng góp nếu cần
 • Lưu trữ các dữ liệu kế toán, sổ sách chứng từ có liên quan theo quy định
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên 

Để có thể làm tốt công việc của một kế toán tiền lương, bạn cần phải có am hiểu các chính sách về nhân sự và tiền lương., thuế, bảo hiểm xã hội. Cũng giống như đặc thù của các phần hành kế toán khác, một yếu tố cần phải có của kế toán tiền lương đó chính là tính cẩn thận và chính xác. Hơn nữa, hầu hết các bảng chấm công, bảng lương đều được làm trên excel, vì thế để có thể làm tốt công việc này, bạn cần trang bị cho mình một kiến thức excel thật tốt. Bên cạnh đó bạn cũng cần trang bị cho mình những kiến thức về các mảng nghiệp vụ khác của kế toán để có thể phối hợp tốt các công việc khác như kế toán thuế, kế toán công nợ.

Xem thêm các phần hành kế toán: Kế toán tổng hợp

                                                       Kế toán thuế

Giải pháp Doanh Nghiệp Hà Nội chúc bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng!

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!