Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất

Thuế GTGT đầu vào là loại thuế phát sinh phổ biến ở các doanh nghiệp, do đó việc tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào luôn là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Những bạn kế toán mới vào nghề hay một số bạn kế toán mới ra trường rất dễ bị nhầm lẫn nếu không phân biệt và xác định rõ được các trường hợp này. Bài viết sau đây của Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT này.

*Theo khoản 15 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định cơ sơ kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);
– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);
– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);
– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

*Theo khoản 7 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC quy đinh:
 Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

*Theo khoản 2 điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC được cập nhập theo khoản 9 điều 1 thông tư 216/2015/TT-BTC và điều 1 thông tư 173/2016/TT-BTC

– Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

 *Theo điều 9 thông tư 151/2014/TT-BTC:

   – Tài sản cố điinh là oto chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ oto sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh danh ô tô) có giá trị vượt trên 1,6 tỉ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1.6 tỷ đồng không được khấu trừ 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!